Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening
Under den tidiga delen av en graviditet är det många kvinnor som inte vill informera sin omgivning eller sin arbetsgivare om graviditeten. Detta innebär att fostret kan exponeras för doser som överstiger allmänhetens dosgränser under de första tre månaderna.

Artikel 11 Skydd för gravida kvinnor

I artikel 11 införs en text som anger att arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagarna om riskerna med strålning för ett växande foster och att det därför är angeläget att gravida kvinnor på arbetsplatsen snarast informerar arbetsgivaren om sin graviditet.
SKL Yttrande
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se