Företag

Referenser Företag

Göran Danling, chef för Drift och Energi samt Bo Löfqvist, ventilationsexpert och energitekniker på Riksbyggen rekommenderar Radonkontroll Certo AB.

”För oss på Riksbyggen är det viktigt med att erbjuda ett tryggt boende för våra hyresgäster. Därför började vi redan 2011 ett samarbete med vår godkända leverantör Göran Lindblad på Radonkontroll Certo AB avseende radonmätningar.

Radonmätningar är resurskrävande och hög noggrannhet är ett krav för att få ett fullgott resultat som även myndigheterna ska godkänna. Ett stor antal av våra lägenheter är undersökta och godkända. och vi har nu valt att också göra mätningar i fastigheter med arbetsplatser. I i juli 2012 sänkte Boverket gränsvärdet till 200 Bq/m3 för arbetsplatser vilket är samma gränsvärde som för bostäder.

Göran utför alltid mätningar, levererar mätresultat och rapporter enligt plan och med hög kvalitet. Vi har ett mycket gott och långsiktigt samarbete med honom och kan starkt rekommendera Radonkontroll Certo AB”

Gunilla Cronholm, vd för fastighetsbolagen Rosentornet och Rosenborg, har valt Radonkontroll Certo AB:s tjänstepaket som omfattar både förundersökning i hela fastigheten och långtidsmätning i lägenheter.

”Det kändes naturligt att välja Radonkontroll Certo AB som sköter allt från undersökning av byggnadsmaterial och markradon, mätningar i lägenheter och åtgärdsförslag. Dessutom har jag fått hjälp med radonplaner och klarrapportering till Jönköpings Kommun. Jag ville inte själv lägga tid på all hantering med radonmätningar, sammanställningar och rapporter enligt Boverkets och kommunens krav så jag köpte helt enkelt en färdig tjänst.”