Vi mäter radon i flerbostadshus

För er som sitter i bostadsförening är det viktigt att veta att radonfrågan utreds på rätt sätt. Radonkontroll Certo erbjuder både mätning och administration av radonplaner och följer givetvis Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

1. Radonutredning

Man mäter strålningsvärden i utvalda lägenheter samt i allmänna utrymmen där man också mäter efter inläckande markradon. Radonutredning ger följande:

  • En möjlighet att kunna sänka radonnivåer före långtidsmätning
  • En säker mätning med de noggrannaste instrument på marknaden
  • En oberoende, utbildad radonkonsult.
  • En gedigen dokumentation av mätningen.
  • Lämpliga rekommendationer på eventuella åtgärder före långtidsmätning.
  • Prioriteringsunderlag om det finns flera fastigheter
  • Mätresultat framtagna enligt myndigheternas krav

2. Eventuella åtgärder

som tex tätning eller förbättrad ventilation.

3. Långtidsmätning i utvalda lägenheter

Utöver myndigheternas miljökrav är det förstås också viktigt att ha nöjda hyresgäster i en trygg inomhusmiljö. Vänd er till Radonkontroll Certo AB för mer information och offert.