Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening

Radonbidraget borttaget från 2015-01-01

Bidraget för radonsanering togs bort vid slutet av 2014. Den enda möjligheten till minskade kostnader för radonsanering, som finns kvar nu,  är ROT-avdraget för installationsarbetet vid åtgärder mot radon.
Det är villaägare som påverkas av denna förändring som beslutades av den nya regeringen hösten 2014. Bostadsrättsföreningar och hyreshusägare har inte haft möjlighet att få radonsaneringsbidrag.

De villaägare som sökt och fått godkänt för radonsaneringsbidrag under 2014 kommer att få utbetalningar efter 2014-12-31.

Läs mer information hos Boverket.

  1. 23 februari, 2015

    Finns det någon tanke med att radonet är mindre farligt nu? Bara rot avdra då känns det som en väldigt fördyring för privat personer.

  2. 23 februari, 2015

    Nej, det finns inget som säger att radongas blivit ofarligt och att man därför tog bort radonbidraget 2014-12-31. Det konstiga är att Boverket skrivit en rapport i december 2014 som heter ”Utvärdering av radonbidraget” där man konstaterar att man i stället bör satsa mer på information om radonbidrag och hälsorisker med radon och att Boverket dessutom vill höja radonbidraget från tidigare 15 000 kr till 25 000 kr. Det känns som om politiker och Boverket behöver ett möte för att diskutera radonbidragets framtid.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se