Radonbesiktning

Har du redan gjort en långtidsmätning och fått fram för höga radongasvärden? Beställ då en radonbesiktning för att få reda på orsaken till de förhöjda värdena.

Radonbesiktning – så här går det till

  • Mätning av gammastrålning från byggnadsmaterial och hur mycket markradon som läcker in.
  • Protokoll som visar uppmätta värden i fastighetens olika delar som kan användas som underlag för kostnadsförslag för åtgärder.
  • Åtgärdsförslag för sänkning av radonvärden.
  • Förifyllda dokument för ansökan av radonbidrag, kunden behöver bara signera och posta till Länsstyrelsen.

Radonbidrag och ROT-bidrag

Besiktningskostnaden är bidragsgrundande. Man kan få bidrag för radonsanering med halva åtgärdskostnaden, dock maximalt 15 000 kr, om radonhalten är över 200 Bq/kvm.

Man kan kombinera radonbidrag med ROT-avdrag om man i ansökan tydligt anger att man för radonbidraget enbart vill ta upp materialkostnader och att arbetskostnader förs till ansökan om ROT-avdrag.

Om åtgärden inte sänker radonhalten under gränsvärdet 200 Bq/kvm kan kunden söka nytt radonsaneringsbidrag för ytterligare åtgärder.

Är det bråttom? Gör en korttidsbesiktning!

Ibland hinner man inte genomföra en långtidsmätning, exempelvis vid försäljning eller köp av hus. Då kan en så kallad rådgivande korttidsmätning vara ett bra alternativ. Korttidsmätning är inte bidragsgrundande men kan ses som en indikation.

  • Mätning av radongashalt i ett par dygn med speciella korttidsmätare
  • Mätning av gammastrålning från byggnadsmaterial och hur mycket markradon som läcker in.
  • Protokoll som visar uppmätta värden i fastighetens olika delar.
  • Åtgärdsförslag för sänkning av radonvärden.

Beställ radonbesiktning här.