Radon


radonmätning stugorRadon finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp till markytan och in i byggnader. Radon i inomhusluft kan också komma från byggnadsmaterial eller hushållsvatten. Det luktar inte, syns inte och smakar ingenting; det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radongas medför en ökad risk för lungcancer.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 500 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3.

Så här mäter du radon i din villa.

radonmätning barnihand

Av dessa har man upptäckt cirka 40 000 och cirka 25 000 är åtgärdade. Om du bor i ett område där du vet att radonhalten i marken är hög bör du absolut mäta. Likaså om du misstänker att ditt hus är byggt av blåbetong.

Gränsvärdet i Sverige i dag är 200 Bq/kvm luft i bostäder. Världshälsoorganisationen, WHO, kom hösten 2009 med ett förslag där man vill minska gränsvärdet till 100 Bq/kvm luft i bostäder.

Har du för höga radonhaltvärden kan du få hjälp med att göra ditt hus tryggare att leva i. Vid försäljning av hus är en godkänd radonhalt ett viktigt försäljningsargument.

Radongas mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft = Bq/m3.

Mer om radon: