Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening

Olika krav på radonmätning i flerbostadshus i kommunerna

Många kommuner ställer krav på fastighetsbolag, hyreshusägare och bostadsrättsföreningar att de ska mäta radon, och vid behov åtgärda före år 2020. Kraven skiljer sig dock mycket mellan olika kommuner. Vissa kommuner har inga resurser alls för denna administration.

Jönköpings Kommun följer de direktiv som fastställts av Boverket och Socialstyrelsen.

”Jönköpings kommun är nog den första kommunen i Sverige som har dessa krav och där vi har en tydlig tolkning både från Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.”, säger man på Miljökontoret i Jönköpings Kommun.

I Fastighetstidningen diskuteras just variationerna på kraven i olika kommuner.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se