Tänk på miljön i jul!

Det har aldrig någonsin varit viktigare att tänka på miljön och varför inte vara lite egoistisk och tänka på dig själv samtidigt? Varje år drabbas ca 500 personer av lungcancer relaterat till radon- varför inte ge dig en mätning av radonvärdena i julklapp i år? Om du vill läsa mer om radon kan du göra det här: https://www.radonkontrollcerto.se/radon/

Om du vill läsa mer om radonbidraget där du kan få halva kostnaden för sanering tillbaka kan du göra det på boverkets hemsida: https://bit.ly/2IAI0q4

Om du vill kontakta oss för mer information kan du göra det här: https://www.radonkontrollcerto.se/kontakt-2/

Om du vill beställa mätdosor kan du göra det genom att skicka ett mail till: goran@radonkontrollcerto.se

 

Facebook Twitter Email
Publicerat i Radonmätning | Lämna en kommentar

Radonmätningssäsongen är här!

Enligt en undersökning som Strålsäkerherhetsmyndigheten gjort har endast en av tre småhusägare gjort en radonmätning i sitt hem. Eftersom radon årligen orsakar ca 500 fall av lungcancer är det av största vikt att kontrollera så att din inomhusmiljö är hälsosam. Radonmätningssäsongen som börjat 1:a oktober är här och därför vill vi uppmuntra till att göra en mätning i din bostad. Nu finns det dessutom bidrag att söka för radonsanering så tillfället att starta en mätning har inte varit bättre!

För att läsa mer om undersökningen på SVT nyheter, klicka här: https://bit.ly/2OOcSLh

För att läsa mer om radonbidraget hos Boverket, klicka här: https://bit.ly/2IAI0q4

Läs mer om mätdosor här:

Vår beställningsfunktion för mätdosor är tyvärr ur funktion för tillfället men det går bra att maila in en beställning eller förfrågan till goran@radonkontrollcerto.se

Mätdosor finns från 280:-/styck, priset beror på antal beställda dosor.

 

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Dag om radonarbetet i Sverige

Detta galleri innehåller 1 bild.

Radonbekämpning och radonets effekter på vår hälsa understryks inte minst i och med att radonbidraget infördes den 1:a juli 2018. När mätsäsongen så sakta börjar dra igång, anordnar Strålsäkerhetsmyndigheten i samverkan med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) … Läs mer

Fler gallerier | Lämna en kommentar

Artikel i Jönköpings-Posten om återinfört radonbidrag

 

Radonbidraget för sanering av radon är återinfört från den 1:a juli. Detta är en hjälp för att säkerställa att radonhalterna i fastigheter är på en hälsosam nivå. I nedanstående artikel från Jönköpings-Posten (JP.se),  informerar Göran Lindblad om radonmätning och hur bidrag till radonsanering kan sökas via Boverket. För att ansöka klicka här blankett. 

Se mer information hos Boverket: Boverket.se

Facebook Twitter Email
Publicerat i Radonmätning | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Blankett och instruktioner för radonbidrag finns klara

Radonbidraget kan från 2018-07-01 sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021. Det går att söka ROT-avdrag för arbetskostnader och radonbidrag för materialkostnader.

Ansökningsblankett för radonbidrag här

Läs mer hos Boverket här

Skatterverkets information om ROT-avdrag här

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Miljönämnd hotar fastighetsägare med vite om 50 000 kronor om radonåtgärd inte genomförs

Miljönämnden i Skaraborg tar radonproblematiken på allvar och hotar fem bostadsrättsföreningar och en fastighetsägare med vite om 50 000 kronor om radonåtgärder inte genomförs. Man hänvsisar bl a  till Folkhälsomyndighetens riktvärde och det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som ska vara uppfyllt 2020.

Läs mer här om nyheten här.

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Artikel om bidrag för radonsanering från 1:a juli 2018 i Aftonbladet

Den 1 juli återinförs det statliga bidraget till åtgärder mot radon i småhus. Syftet är att minska radonhalten i inomhusluften.

Bidraget gäller enfamiljshus och ansökan ska skickas in till länsstyrelsen i det län där huset finns. Pengarna delas ut för hälften av en skälig kostnad för åtgärderna mot radon. Som mest går det att få ut 25 000 kronor.

LÄS MER

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Regeringen inför stöd till radonsanering

“Regeringen har idag den 21 mars beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget, som kan sökas från och med den 1 juli 2018, är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus.

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen en satsning för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. I dag har regeringen beslutat om att återinföra radonsaneringsbidraget i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv bor i.

Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter.

– I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Dessutom orsakar radon omkring 500 cancerfall varje år, så det handlar om väldigt många människors hälsa, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i småhus träder i kraft den 1 juli 2018. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.”

Länk: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-infor-stod-till-radonsanering/

 

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Radonbidrag

“Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt radonbidrag. Bidraget kommer att kunna sökas från och med den 1 juli 2018 och riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Boverket håller för närvarande på att ta fram föreskrifter och blanketter.

Boverket kommer inom kort att lägga ut mer information om hur ansökan ska gå till och vilka villkor som gäller.

Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen 1 oktober – 30 april för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Om du redan har gjort en mätning och har för avsikt att söka bidraget bör du inte påbörja några radonsaneringsåtgärder innan ansökan.

Mer information om radon hittar du i “Relaterad information” där du också hittar en länk till regeringens pressmeddelande om ett nytt bidrag.”

Länk: https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/radonbidrag/

 

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin kommenterar det återinförda radonbidraget

“Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin kommenterar regeringens beslut att återinföra radonbidraget:

“Som branschorganisation är vi glada över att regeringen tagit sitt ansvar att åter införa radonbidraget för egna hem. Genom olyckliga omständigheter togs bidraget bort 2014 i samband med nyvalet och all den turbulens som rådde kring den nya budgeten. I samband med återinförandet höjs nu bidraget till 25000kr (max 50% av 50000kr) vilket möjliggör åtgärder av egna hem för de problemställningar man ställs inför när man upptäckt förhöjd radonhalt. Det är viktigt att rätt åtgärder genomförs, och i vissa fall är det förenat med en större investering. På så sätt välkomnas det nya taket för radonbidraget. Nu kan vi se fram emot att färre personer drabbas av lungcancer, vilken idag tyvärr är så pass många som 500 personer per år.”

Den nya förordningen är nu införd vilket innebär att radonbidraget åter igen kan sökas från 1 juli 2018.”

Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/svensk-radonfoerenings-ordfoerande-dag-sedin-kommenterar-det-aaterinfoerda-radonbidraget-299796

Facebook Twitter Email
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar