Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening

Socialstyrelsen har nu förtydligat hur radon ska mätas i flerbostadhus, och generellt kommer det för många fastighetsägare betyda att fler lägenheter än tidigare behöver mätas.

Utdrag ur Socialstyrelsens PM:

Finns det blåbetong i byggnaden behöver alla bostäder mätas som står i kontakt med golv, väggar eller tak med blåbetong. Vet man inte var i byggnaden blåbetongen finns behöver alla bostäder mätas. I de fall blåbetongen endast finns på vissa platser väljer man ut 20 % av bostäderna som finns på de våningsplan som inte har kontakt med blåbetong.

Höjden på huset eller antal våningsplan spelar ingen roll för urvalet. Inte heller vilken typ av ventilationssystem som finns. Man behöver dock vara medveten om att självdrag eller frånluftssystem kan innebära en fara att luft kan dras in från trappuppgång med eller utan hiss. Radon kan också på samma sätt sugas in till bostaden från rörgenomföringar eller rörkulvertar mellan våningsplan. Mätningsstrategin behöver ta hänsyn till sådana risker och flera mätpunkter kan behövas.

Urvalet av bostäder som mäts behöver vara representativt för hur radonhalten är i alla bostäder i samma trappuppgång.

Vi på Radonkontroll Certo hjälper dig gärna räkna ut hur de nya reglerna påverkar dig som fastighetsägare eller Bostadsrättsförening. Vill du veta mer kan du ladda ner Socialstyrelsens PM Radonmätning i flerbostadshus 18 september 2012 här

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se