Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening

arbetsmiljöverkets webbplats kan man läsa om gränsvärden för radon på arbetsplatser.

År 2012 sänkte Arbetsmiljöverket gränsvärdet för radonhalt från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3. Det är nu samma gränsvärde i arbetsmiljöer som i bostäder.

För övrigt arbete, annat än underjordsarbete enligt ovan, anges gränsvärdet för radongas som totalexponering under ett år och får inte överstiga 0,36 x 106 Bq h/m3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 200 Bq/m3.

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se