Fuktmätning och åtgärdsförslag för krypgrund i villor

srf_logo srf_logo srf_logo
När man ska kontrollera läget i en krypgrund finns det några viktiga saker att titta på samt att mäta.
Att se med blotta ögat:

 • Finns det synlig mikrobiell påväxt (mögel, svamp etc.) vit, svart eller blå?
 • Hur ser syllen ut – rutten eller med påväxt?
 • Ser träkonstruktionen fuktig ut?
 • Finns det fungerande ventiler?
 • Finns det läckage från bostadsdelen ovanför?
 • Finns det organiskt material i form av gammalt skräp?

Att mäta:

  • Fuktvot, dvs hur mycket vatten det finns i de olika trädelarna.
  • Relativ fuktighet.

 

srf_logo
Orsaker till ökad fukt i krypgrunderKrypgrunder kan få fuktproblem av olika orsaker. Här följer några vanliga exempel:

 • Tilläggsisolering av bottenbjälklaget gör att det blir kallare i krypgrunden och ökar risken för kondens.
 • Brister i fuktspärren mot bostadsdelen som ligger över krypgrunden. Är fuktspärren skadad så kan fukt från bostadsdelen läcka ner och kondensera i krypgrunden.
 • Den gamla murstockens värme har försvunnit (i gamla hus fanns murstocken ända ner i krypgrunden). Detta händer när man slutat elda med ved-, pellets- eller oljepanna och i stället använder jord-, berg- eller fjärrvärme. Det blir helt enkelt kallare i krypgrunden och risken för kondens ökar.
 • Är det stopp i stuprören som gör att dagvatten inte rinner undan?
 • Leder stuprörens dräneringsrör bort från husgrunden?
 • Lutar marken mot husgrunden?
Åtgärdsförslag vid fuktproblem i krypgrunderFinns det synlig mikrobiell påväxt (mögel och svamp etc.) ska en sanering utföras. Ytor med påväxt besprutas och borstas med en klorlösning som dödar mögel och svamp. Efter sanering, eller om man inte har synlig mikrobiell påväxt, ska man med ordna med en styrd ventilation tillsammans med en termisk avfuktare (värmeslinga) som vid behov kan öka värmen i krypgrunden.
srf_logo srf_logo
Trygghetsvakten har en produkt som heter Trygghetsvakten Krypgrund Pro-X där både datorstyrd fläkt och termisk avfuktare ingår i paketet. Fläkten styrs av sensorer som ventilerar endast när det är torrare luft ute än inne i krypgrunden. Blir det lägen där fukten är för hög i krypgrunden och risken för mikrobiell tillväxt ökar eller då uteluften är för fuktig för luftväxling går värmeslingan igång tillfälligt.
Den varmare luften kan binda mer fukt och vilket minskar risken för kondensation.När fläkten är aktiv skapar den ett undertryck och gammal luft sugs ut genom den ventil där fläkten sitter och frisk luft tas in i en ventil på motstående gavel i krypgrunden. Undertrycket minskar till viss del risken för markradon. Finns det mycket markradon krävs också en täckning av krypgrundens botten med speciell täckplast eller täckväv. Marktäckningen skyddar även mot fukt underifrån och reflekterar värmen från värmeslingan.

Det ska inte finnas något onödigt organiskt material i krypgrunden, såsom kartonger eller gammalt skräpvirke. Mögel och svamp får sin näring från organiskt material.

Allmänt om fukt och svamptillväxt

Relativ fuktighet (RF), visar hur mycket fukt finns det i luften vid gällande temperatur just nu i förhållande till hur mycket fukt luften orkar bära vid denna temperatur innan fukten utfaller som kondens. Höjs temperaturen i ett utrymme sjunker den relativa fuktigheten. En temperaturhöjning med 1° C minskar den relativa fuktigheten med ca 5%.

Vid 100% RF orkar inte luften bära mer fukt och man kan se kondens på olika ytor i utrymmet.

Relativ luftfuktighet
srf_logo

Mättnadsånghalten, g/m³, mängden gram vatten i luften eller den maximala ånghalt en volym kan nå vid en viss tempreatur. Den korresponderar till en relativ fuktighet om 100% och är temperaturberoende – ju högre tempreatur desto högre mättnadsånghalt. Ångan finns inte löst i luften utan upptar bara en viss volym.

Läs diagrammet såhär – exempel:
Luft, 18 °C,kan maximalr innehålla: vm = 15,4 g/m³
Luft, 19 °C, kan maximalr innehålla: vm = 16,3 g/m³
Har luften en relativ fuktighet om 50% och en temperatur på 18 °C är alltså ånghalten 15,4 * 0,5 = 7,7 g/m³
Vid 19 °C ger sama relativa fuktighet istället en ånghalt på 16,3 * 0,5 = 8,15 g/m³
Över oceanerna kan luften vara så ren att det inte finns stoft att kondensera mot och där kan ånghalten överstiga mättnadsånghalten. Således kan den relativa luftfuktigheten överstiga 100 %, i riktigt ren luft ända upp till 400%.

Fuktkvot, visar hur mycket vatten trä innehåller, t ex 20% fuktkvot innebär att 20% av ett trästyckes vikt består av vatten. Mögel behöver ca 17% eller mer i fuktkvot för att växa och rötsvampar motsvarande ca 24% eller mer i fuktkvot.

Förutsättningar för svamptillväxt

Här följer några parametrar som styr svamptillväxt:

 • Fukt
 • Värme
 • Näring (organiskt material)
 • Tid

Man kan tillfälligt ha ganska hög relativ fuktighet utan att det blir risk för fuktskador och mikrobiell påväxt då det krävs en viss tid för mögel och svamp att utvecklas. Det är därför säkrare att mäta fuktkvot, som är stabilare över tid, än den relativa fuktigheten som kan nå höga värden under kortare tid.

Allmänt om avfuktare
En sorptionsavfuktare binder tillfälligt till sig luftens fuktighet för att vid en viss fuktighetsnivå värma upp fukten och blåsa ut den. Underhållsbehovet av en sorptionsavfuktare består i att 1-2 gånger per år byta luftfilter samt värmebatteri vart 5-8 år. Sorptionsavfuktning kräver mer energi och underhåll än kombinationen med datorstyrd termisk avfuktare och fläkt. Trygghetsvaktens produkter förbrukar endast ca 20% av den energi som en sorptionsavfuktare kräver.

srf_logo Spara upp till 80% av energikostnaden med Trygghetsvaktens produkter.
Är du osäker på hur det står till på din kallvind – tveka inte att kontakta oss för en inspektion. Skulle det visa sig att kallvinden är i obalans kan vi ge ett kostnadsförslag på sanering, installation av termisk avfuktare/fläkt och eventuella ytterligare åtgärder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *