Fuktmätning och åtgärdsförslag för kallvind i villor

srf_logo srf_logo logo
När man ska kontrollera läget på en kallvind så finns det några viktiga saker att titta på samt att mäta.Att se med blotta ögat:

 • Finns det synlig mikrobiell påväxt (svamp, mögel etc), vit, svart eller blå?
 • Ser träkonstruktionen fuktig ut?
 • Finns det synliga läckor i takkonstruktionen?
 • Finns det fungerande ventiler?
 • Finns det ”fuktstoppers”?
 • Finns det någon luftomsättning i bostadsdelen under kallvinden?
 • Luktar det friskt?

Att mäta:

 • Fuktvot, dvs hur mycket vatten finns det i de olika trädelarna. Den bör ligga under 18%.
 • Relativ fuktighet.
 • Temperatur.
Orsaker till ökad fukt på kallvindarHär följer några vanliga exempel:

 • Tilläggsisolering gör att det blir kallare på vinden och det medför ökad risk för kondensation.
 • Brister i fuktspärren mot bostadsdelen som ligger under kallvinden. Är fuktspärren skadad så kan fukt från framförallt våtutrymmen läcka upp och kondensera på kallvinden.
 • Takfotsventilation – det kan komma in för stora luftmängder via luftspalterna vid takfoten. Det är bättre att ha ett luftflöde mellan gavelventilerna i fasaden.
 • ”Fuktstoppers” – detta är hål som gjorts i brädorna i yttertaket för att öka ventilation men tekniken används inte idag. Effekten har ofta blivit den motsatta – mer fuktskador och tillväxt vid dessa hål.
 • Skorstenens värme har försvunnit. Detta händer när man slutat elda med ved-, pellets- eller oljepanna och i stället använder jord-, berg- eller fjärrvärme. Det blir helt enkelt kallare på vinden och risken för kondens ökar.
Åtgärdsförslag vid fuktproblem på kallvindarFinns det redan synlig mikrobiell påväxt (svamp, mögel etc.) ska en sanering utföras. Träytorna besprutas och borstas med en klorlösning som dödar mögel och svamp.

Efter sanering eller om man inte har synlig mikrobiell påväxt, ska man ordna med styrd ventilation tillsammans med en termisk avfuktare (värmeslinga) som vid behov kan öka värmen på kallvinden.

srf_logo srf_logo
Trygghetsvakten har en produkt som heter Trygghetsvakten Vind Classic där både datorstyrd fläkt och termisk avfuktare ingår i paketet. Fläkten styrs av sensorer som ventilerar endast när det är torrare luft ute än inne på kallvinden. Blir det lägen där fukten är för hög på kallvinden och risken för mögeltillväxt ökar eller då uteluften är för fuktig för luftväxling så går värmeslingan igång tillfälligt. Den varmare luften kan binda mer fukt och risken för kondens minskar. När fläkten är aktiv skapar den ett övertryck och gammal luft blåses ut genom en ventil på motstående gavel.Det är också viktigt att det är en viss luftomsättning under kallvinden. Våtutrymmen bör ha frånluftsventilation och det bör finnas tilluftsventiler i bostadsrummen.Det ska inte finnas något onödigt organiskt material på kallvinden, såsom kartonger och kläder. Mögel och svamp får sin näring från organiskt material.

Är du osäker på hur det står till på din kallvind – tveka inte att kontakta oss för en inspektion. Skulle det visa sig att kallvinden är i obalans kan vi ge ett kostnadsförslag på sanering, installation av termisk avfuktare/fläkt och eventuella ytterligare åtgärder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *