Beställ radonmätning villa

För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 2 månader, och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober – 30 april), en sk långtidsmätning. Mätning av radon i hus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst 2 dosor totalt. En korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp, eller för snabbkontroll efter utförd radonsanering.

Radonmätningspaket luftprov – Villor

  • Mätdosor (två eller tre stycken dosor beroende på antal våningsplan i huset)
  • Blankett med instruktion och för att fylla i mätplatsdata
  • Frankerat returkuvert
  • Analys och rapport

Radonmätningspaket vattenprov – Villor

  • Glasflaska i en tub
  • Blankett med instruktion och för att fylla i data
  • Frankerat returkuvert
  • Analys och rapport

Du kan beställa dina dosor här goran@radonkontrollcerto.se

Beställningsformulär


Jag beställer härmed:
Radon vattenprov
st. mätpaket á 590,00 Kr inkl. moms

Radon luftprov - långtidsmätning
st. mätpaket med 2 dosor à 795 Kr inkl moms
st. mätpaket med 3 dosor à 895 Kr inkl moms/st

Radon luftprov - korttidsmätning
st. mätpaket med 2 dosor á 1 295 Kr inkl moms/st
st. mätpaket med 3 dosor à 1 695 Kr inkl moms/st

Kontakt/beställare (obligatoriskt)

E-post (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Gatuadress (obligatoriskt)

Postnummer (obligatoriskt)

Ort (obligatoriskt)

Antal våningsplan i huset (obligatoriskt)

Övrig information

Kontrollfråga för att undvika spam