Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening

Även flerbostadshus och kontorsfastigheter ska mätas avseende radon

Hittills har man talat mest om att göra radonmätningar i villor, men även flerbostadshus, arbetsplatser och allmänna lokaler ska kontrolleras. I bostäder gäller gränsvärdet 200 Bq/m3, men på arbetsplatser gäller den högre gränsen 400 Bq/m3 vilket känns konstigt. Det borde vara det lägre värdet på alla platser där människor vistas längre stunder. Tänk om man ligger precis under gränsvärdet i bostaden och har nästan 400 Bq/m3 på arbetsplatsen? Då får man ju ändå en relativt hög dos av radon totalt sett.

Socialstyrelsen beskriver vad Egenkontrollen för fastighetsägare till flerbostadhus innebär här.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se