Fukt- och Radonkontroll Certo AB

Radon_buynow_flerhus Radon_buynow_vila

Vi erbjuder besiktningar och åtgärder vid problem med radon, mögel/svamppåväxt samt fukt- och vattenskador

Med de senaste metoderna inom fuktkontroll och radonmätning hjälper vi till att skapa vi hälsosamma inomhusmiljöer utan mögel och med radonhalter under myndigheternas satta gränsvärden.

Tjänster:

  • Besiktningar avseende fukt, radon och vattenskador med åtgärdsförslag
  • Sanering med klorerande medel och ozon mot mögel och dålig lukt
  • Installationer av avfuktningssystem och friskluftsventilation
  • Installation av kylavfuktare i tvättstugor i flerbostadshus

Vi riktar oss främst till fastighetsägare i Småland,ästergötland, Östergötland, Blekinge, Halland och Skåne.

jpg_homepage_one

galery_homepage


srf_logo

Göran visar hur en radonmätning går till.

 Mätdosor kan beställas här och levereras över hela landet.  

”Det finns flera metoder att sänka radontransporten från krypgrunden men flera av dem har bieffekten att krypgrunden får för höga fuktvärden med mögel och röta som resultat.  Vi installerar produkter som förbättrar klimatet och skyddar krypgrunder och kallvindar mot röta och mögel.”.

 

Vi på Fukt- och radonkontroll Certo AB hanterar både fuktproblem och
radon! 

srf_logo
Vi är utbildade besiktningsmän enligt Strålsäkerhetsmyndighetens krav och utbildade fuktkontrollanter. Välkommen att kontakta oss för mer information.