“Status radonbidrag, Svensk Radonförening, SRF

“Status radonbidrag, Svensk Radonförening, SRF
Den 14 december hade SRF ett möte med Näringsdepartementet och Boverket där det framkom att radonbidraget just nu håller på att förberedas med nya rutiner och regler. Som ni alla säkert redan vet antog riksdagen regeringens förslag på nytt radonbidrag den 29 november. Förslaget från utskottet är en budget på 34 Mkr per år i radonbidrag under perioden 2018-2021.
Under vårt möte framkom det att det nya radonbidraget kommer vara på plats någon gång under perioden april-juni 2018.
Det kommer inte gå att ansöka om radonbidrag retroaktivt utan kan enbart ansökas när rutinerna är på plats. Det kommer att krävas en besiktning inklusive en utredning samt en ackrediterad radonmätning med ett årsmedelvärde för att radonbidraget skall beviljas.
Maximalt bidrag kommer att vara 25 000 kr och täcka 50% av åtgärden. SRF har framlagt ett önskemål om att även besiktningskostnader skall vara bidragsgrundande. Det krävs inte en ny årsmedelvärdesmätning om den inte är äldre än 5 år. Slutliga regelverket för vad som skall ingå i en utredning för att kunna ansöka om radonbidrag är dock inte fastställt.
Radonbidraget kommer endast att gälla Egna Hem.”

Länk: http://www.svenskradonforening.se/nyheter/radonbidraget-beslutades-den-29-november/

Facebook Twitter Email
Posted in Myndigheter | Leave a comment

Europeiska radondagen 7 november

Idag är det den europeiska radondagen. Du kan läsa mer om detta här.

radondagen

Facebook Twitter Email
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Radonsaneringsbidraget, för villor, som togs bort 2014-12-31 kommer äntligen tillbaka 2018!

Svensk Radonförening, SRF
Uppsala, 24:e september 2017

Radonbidraget kommer tillbaka!
I år har vi extra stora möjligheter eftersom regeringen via bostadsminister Peter Eriksson har annonserat att det kommer satsas minst 100 MSEK de kommande åren för att bidra med att sänka radonhalten i svenska bostäder.

Vi på SRF har deltagit i samtal med näringsdepartementet innan detta beslutades och vi kan glädjas åt att vi fick vår röst hörd. Bostadsministern sade under vårt möte att han ansåg att radonbidragets frånvaro under de senaste åren var en miss i budgeteringen från regeringens sida. I 2018 års budgetförslag från regeringen står det: ” Förhöjda radonhalter inomhus är en hälsorisk. Det finns t.ex. ca 200 000 småhus i behov av radonsanering runt om i Sverige. Mot denna bakgrund föreslår regeringen ett nytt radonbidrag. Regeringen föreslår att 34 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder för 2018. För 2019 och 2020 beräknas anslaget till 72 000 000 kronor respektive72 000 000 kronor.”

Göran Lindblad – tel: 0705-460449

Facebook Twitter Email
Posted in Myndigheter, Okategoriserade | Leave a comment

Mätsäsongen för radon 2016/2017 ska avslutas 30 april 2016

Sista datum för att beställa radondosor för långtidsmätning är 2017-02-24.

Då man ska långtidsmäta i minst två månader för godkänd långtidsmätning under mätsäsong (eldningssäsong) är 30 april 2017 absolut sista sista dag för mätning med mätdosor.

Rådgivande korttidsmätningar av radongas (indikationsmätningar) kan göras under hela året. Vattenprov och gammastrålningsmätning för att upptäcka högstrålande blåbetong kan också göras hela året.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Radon/Att-mata-radon/

Nästa mätsäsong startar 2017-10-01 och varar till 2018-04-30.

Facebook Twitter Email
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Europeiska radondagen 7 november

Idag är det den europeiska radondagen. Läs mer om internationella händelser här.

radondagen

Facebook Twitter Email
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Energicentrum Mässa

Fukt och radonkontroll är med på Energicentrums mässa lördagen 1 oktober.

Välkomna!

Energicentrum mässa

Facebook Twitter Email
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Mätsäsongen 2017/2018 börjar 2017-10-01

Mätsäsongen för långtidsmätningar av radon börjar på söndag 2017-10-01. Långtidsmätningar ska genomföras under den så kallade eldningssäsongen som är från 1 oktober till 30 april. Mätningen ska vara under minst två månader. I en villa ska en mätdosa placeras i varje inrett bostadsplan, dock alltid minst två radondosor. I en lägenhet ska det också vara minst två mätdosor och de ska placeras i sovrum och vardagsrum. I enrumslägenheter kan de två mätdosorna hänga tillsammans.

I flerbostadshus ska mätdosor placeras i minst en lägenhet per våningsplan och trapphus.

Alla flerbostadshus, både hyreshus och bostadsrättsföreningar, ska mätas till senast 2020 enligt krav från Boverkets krav på “God bebyggd miljö”. Lokalt är det kommunernas Miljökontor som ställer mätkraven på fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.
Det finns inga krav på radonmätning i villor, men köpare har mer och mer börjat ställa krav på mätrapporter efter långtidsmätning av radon.

Mer information från Boverket.

Facebook Twitter Email
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Vad ska jag tänka på som husköpare om man inte vet om det finns radon i huset?

Vad ska jag tänka på som köpare?
Du kan begära att köpekontraktet innehåller en paragraf som ger dig rätt att göra en långtidsmätning i efterhand och som anger hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas mellan köpare och säljare.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Tema-stralsakerhet/Artiklar/Radon-kan-snabbmatas-vid-husaffarer/

 

Facebook Twitter Email
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Om Tjernobyl Sveriges Radio P1

“Stråldoserna efter Tjernobyl blev så relativt låga att vi inte kan se någon ökning av antalet cancerfall. Den enskilt värsta strålningskällan i Sverige är radon i bostäder!”

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4100&grupp=22857

Facebook Twitter Email
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Mätsäsongen för radon 2015/2016 närmar sig slutet

Sista datum för utplacering av radonmätdosor för långtidsmätning i luft närmar sig.

Då man ska långtidsmäta i minst två månader för godkänd långtidsmätning under mätsäsong (eldningssäsong) är sista februari 2016 absolut sista sista dag för utplacering av mätdosor. Sista insamlingsdatum för mätdosor vid långtidsmätning är 30 april 2016.

Rådgivande korttidsmätningar av radongas (indikationsmätningar) kan göras under hela året. Vattenprov och gammastrålningsmätning för att upptäcka högstrålande blåbetong kan också göras hela året.

Då leveranstiden för radondosor är några dagar är det alltså lämpligt att beställa någon vecka före sista februari 2016.

Nästa mätsäsong startar 2016-10-01 och varar till 2017-04-30.

Facebook Twitter Email
Posted in Okategoriserade | Leave a comment