Fastighetsbolag

Krav på radonmätning i flerbostadshus

Som ägare till ett flerbostadshus är du ansvarig för att följa ”Egenkontroll för flerbostadshus” enligt Miljömål 2020. Vilket innebär att radonmätning ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Socialstyrelsen har i september 2012  förtydligat hur radon ska mätas i flerbostadhus, och generellt kommer det för många fastighetsägare betyda att fler lägenheter än tidigare behöver mätas.

Vi på Radonkontroll Certo AB hjälper dig med såväl radonmätning som eventuella åtgärder. Kontakta oss för mer information och en offert.

 I Miljömålen anges att

  • Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation.
  • Radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft.
  • Radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft”

Så här går det till att mäta radon i flerbostadshus