Fastighetsbolag

Krav på radonmätning i flerbostadshus

Som ägare till ett flerbostadshus är du ansvarig för att följa ”Egenkontroll för flerbostadshus” enligt Miljömål 2020, vilket innebär att radonmätning ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Socialstyrelsen har i september 2012  förtydligat hur radon ska mätas i flerbostadhus och generellt kommer det för många fastighetsägare betyda att fler lägenheter än tidigare behöver mätas.

Vi på Fukt- och radonkontroll Certo AB hjälper dig med radonmätning som eventuella åtgärder. Kontakta oss för mer information och en offert.

 I Miljömålen anges att

  • Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation.
  • Radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft.
  • Radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft

Så här går det till att mäta radon i flerbostadshus