Beställ radonmätning villa

För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 2 månader, och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober – 30 april), en sk långtidsmätning. Mätning av radon i hus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst 2 dosor totalt. En korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp, eller för snabbkontroll efter utförd radonsanering.

Radonmätningspaket luftprov – Villor

 • Mätdosor (två eller tre stycken dosor beroende på antal våningsplan i huset)
 • Blankett med instruktion och för att fylla i mätplatsdata
 • Frankerat returkuvert
 • Analys och rapport

Radonmätningspaket vattenprov – Villor

 • Glasflaska i en tub
 • Blankett med instruktion och för att fylla i data
 • Frankerat returkuvert
 • Analys och rapport

Beställningsformulär

Jag beställer härmed nedan produkter. Priserna är inklusive moms.
 • Vattenprov

 • Price: 480,00 Kr Quantity:
 • Luftprov - långtidsmätning

 • Price: 695,00 Kr Quantity:
 • Price: 795,00 Kr Quantity:
 • Luftprov - korttidsmätning

 • Price: 890,00 Kr Quantity:
 • Price: 990,00 Kr Quantity:
 • 0,00 Kr
 • Uppgifter om beställare

 • ZIP = postnummer