Fukt- och Radonkontroll Certo AB

Få bukt med fukt, blåbetong och markradon

Med de senaste metoderna inom fuktkontroll och radonmätning hjälper vi till att skapa vi hälsosamma inomhusmiljöer utan mögel och med radonhalter under myndigheternas satta gränsvärden.Vi tar fram åtgärdsförslag, utför saneringar, installationsåtgärder och löser många problem med både fukt och radon, ibland med relativt enkla åtgärder. Med produkter från bland annat Trygghetsvakten Sverige kan vi garantera väldigt låga energikostnader.
Vi riktar oss främst till fastighetsägare i Småland, Västergötland, Östergötland, Blekinge, Halland och Skåne.

Göran visar hur en radonmätning går till Mögel och fukt

fuktMer bilder…


srf_logo
 Mätdosor kan beställas här och levereras över hela landet. ”Det finns flera metoder att sänka radontransporten från krypgrunden men nästan alla har bieffekten att krypgrunden får för höga fuktvärden med mögel och röta som resultat. TrygghetsVakten Pro förbättrar klimatet och skyddar krypgrunden mot röta och mögel”.

Vi på Fukt- och radonkontroll Certo AB hanterar både fukt och
radon!

srf_logo
Vi är utbildade besiktningsmän enligt Strålsäkerhetsmyndighetens krav och utbildade fuktkontrollanter. Välkommen att kontakta oss för mer information.